www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

Author Archive

Korepetycje z języka polskiego

Jednym z najważniejszych przedmiotów, wykładanych w polskich szkołach jest język ojczysty. Jest przy tym przedmiotem, na nauczanie którego przeznacza się bardzo dużo lekcji, podobnie jak przykładowo na matematykę. W pierwszych latach edukacji język polski umożliwia pogłębianie i doskonalenie nabytych zdolności czytania i pisania. Znaczny nacisk kładzie się w tym czasie na ortografię i naukę zasad gramatycznych języka polskiego.

Organizacja targów jest ostatnimi czasy trendy.

Prestiżowe targi organizowane są raz w roku. Każda z branż troszczy się o to, ażeby takie przedsięwzięcia skupiały zaciekawienie możliwie jak najliczniejszej liczby odwiedzających a także klientów. W tym celu konieczne jest zorganizowanie tejże imprezy w sposób wyjątkowo rzetelny.

Publiczne czy prywatne – jak wybrać żłobek i przedszkole

Gdy szukamy żłobka albo przedszkola dla naszego dziecka staramy się sprawdzić wszystko, co tylko możliwe. Rozmawiamy z dyrektorem, opiekunami, przyglądamy się kuchni, dopytujemy o jadłospis. Oczywiście, duża grupa rodziców nie ma szans na miejsce dla malucha w przedszkolu czy żłobku publicznym. Dobrze jest wówczas sprawdzić ofertę niepublicznych placówek.

Szukamy tłumacza we Wrocławiu

W współczesnej, bardzo zglobalizowanej rzeczywistości, konieczne są możliwości mówienia w wielu językach. Zasady ekonomiczne wielu państw wymuszają, aby przy sporządzaniu różnorakich papierów (na przykład umów o łączeniu 2 przedsiębiorstw) uczestniczył kompetentny tłumacz, który posiada wszelkie ważne certyfikaty.