www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

Author Archive

Publiczne czy prywatne – jak wybrać żłobek i przedszkole

Kiedy szukamy żłobka albo przedszkola dla naszego dziecka staramy się sprawdzić Każdy najdrobniejszy szczegół. Rozmawiamy z dyrektorem, opiekunami, przyglądamy się kuchni, dopytujemy o posiłki. Naturalnie, duża grupa rodziców nie ma szans na miejsce dla malucha w przedszkolu czy żłobku publicznym. Warto wobec tego sprawdzić ofertę niepublicznych placówek.

Korepetycje z języka polskiego

Jednym z najważniejszych przedmiotów, wykładanych w polskich placówkach oświatowych jest język ojczysty. Jest przy tym przedmiotem, na nauczanie którego przeznacza się bardzo wiele godzin lekcyjnych, podobnie jak na przykład na matematykę. W pierwszych latach edukacji przedmiot umożliwia rozwijanie i doskonalenie nabytych umiejętności czytania i pisania. Bardzo duży nacisk położony jest wtedy na ortografię i nauczanie gramatyki języka polskiego.

Organizacja targów jest ostatnimi czasy trendy.

Główne targi organizuje się raz w roku. Każda z branż stara się o to, by takie przedsięwzięcia skupiały na sobie zainteresowanie możliwie jak najliczniejszej grupy uczestników a także klientów. W tym celu konieczne jest zaaranżowanie tej inwestycji w sposób wyjątkowo profesjonalny.