Muzyka klasyczna

Muzyka klasyczna, nazywana także muzyką poważną, to w szerokim znaczeniu muzyka tworzona przez kompozytorów dawno zmarłych, uważanych za klasyków z różnych powodów. Można pokusić się o stwierdzenie, że muzykę tego typu wyróżnia fakt, że w większości przypadków służy wyłącznie do słuchania, w odróżnieniu od muzyki przeznaczonej do tańca.

Autor: RossinaBossioB
W Polsce z pewnością najczęściej podawanym klasycznym kompozytorem jest Fryderyk Chopin, ze względu na urodzenie na terenie Polski i polskie pochodzenie. Natomiast jednym z jego najbardziej znaczących, a zarazem najbardziej deconianych utworów na świecie jest Etiuda Rewolucyjna c-moll. W Polsce ogromnym powodzeniem i szacunkiem cieszą się organizowane co jakiś czas Konkursy Chopinowskie, których zwycięzcy mają później spory prestiż w kręgach związanych z muzyką.

Klasycy wiedeńscy i ich dorobek
Muzyka klasyczna (polecana strona: doskonale utwory klasyczne na określana mianem „klasyków wiedeńskich” popularnie określa się trzech muzyków związanych z Wiedniem, mianowicie Ludwiga van Beethovena, Josepha Haydna oraz Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ci trzej artyści wnieśli wielki wkład w muzykę na świecie, uważani są więc za zasłużonych artystów dla kultury całej Europy. Jeżeli chodzi o Beethovena, jego dzieła na stałe wpisały się w świadomość Europejczyków. Szczególnie rozpoznawalny jest pierwszy fragment IX Symfonii, który nazwano „Odą do radości”. Obecnie jest to oficjalny hymn Unii Europejskiej. Kolejnym znanym utworem tego artysty jest Bagatela a-moll, znana pod tytułem „Dla Elizy”.

Wpływy współczesne
Aktualnie bardzo często można zaobserwować echa klasycznych dzieł muzycznych w rozmaitych formach. Popularnym przykładem jest klasyczny Kanon D-dur Johanna Pachelbela, który został opracowany na bardzo dużo różnorodnych wersji, a na jego kanwie nadal powstaje dużo utworów muzyki rozrywkowej. Przykładem jest między innymi utwór brytyjskiej grupy Oasis „Don’t look back in anger”. Interesującym przypadkiem wpływu klasycznej muzyki na kulturę współczesną jest hymn UEFA Champions League. Jest to bowiem utwór, a przynajmniej jego fragment, bardzo dobrze znany miłośnikom piłki nożnej. Fragment ten z kolei jest adaptacją klasycznego utworu Georga Friedricha Haendla z udziałem chóru, śpiewającego słowa po kolei w rozmaitych językach. Obecne formy, w jakie zmienione zostały utwory klasyczne można było obserwować wyraźnie w początkach powszechności telefonii komórkowej, kiedy to stworzono pierwsze dzwonki, w dużej mierze oparte na klasycznych melodiach.

About

View all posts by

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*