www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

Łatwa i atrakcyjna logika – negacja, konotacja

nauka logiki
W logice, jaka jest wymagana na rozmaitych kierunkach studiów jako przedmiot do zaliczenia, są jasne zasady. Nauka ta mówi o klarowności i stosowaniu pewnych wzorców. To właśnie z tego powodu w mowie potocznej utarło się powiedzenie, że coś jest albo może być logiczne. Określone nazwy możemy negować, wówczas ma miejsce tak zwana negacja. Pewne nazwy w logice to wyrazy czy wyrażenia. Pełnią one funkcje zazwyczaj taką, jak podmiot lub orzecznik.

Logika a najważniejsze reguły

obliczenia
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Treścią wybranej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak konotacja. Jej pewnego rodzaju przeciwieństwem jest denotacja, która odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wówczas pod lupę pełen zbiór powiązanych desygnatów pewnej nazwy. Konotowane są głownie cechy, jakimi wyróżnia się określona nazwa. Jest to pewnego rodzaju ujednolicenie, jakie opiera się na ściśle określonych zasadach. Za konotację każdy odbiorca powinien uznać zespół pewnych, klarownych cech, które odnoszą się do desygnatu.

Negacja – czyli prosto na czym się to opiera

Niezwykle istotną rolę w nauce takiej jak logika pełni negacja. Poszczególne nazwy można negować. Biorąc pod uwagę funkcje logiczne, na przykład negowania i to jak wciela się ją w życie, można stwierdzić, że określona nazwa podlega zaprzeczeniu. W logice mamy możliwość użyć tzw. potrójnej, jak również i podwójnej – to znaczy standardowej negacji. Stół i nie-stół to dwie nazwy, jakie zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół znaczyłby nie-stół, idąc tym tropem. Szczególnie ważny w każdej nazwie jest desygnat, to znaczy przedmiot, jakiego dotyczy określona nazwa.

Przyswajalne zasady logiki

Przez odbiorców w logice muszą być brane pod lupę nie jedynie desygnaty, lecz w szczególności poszczególne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą różnego rodzaju poduszki, jakie tylko odbiorca jest w stanie sobie wyobrazić. Biorąc pod lupę funkcję taką jak konotacja, wskazać należy określony zespół cech. Musi być on niezbędny do pełnego określenia wybranej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć dany przedmiot odbiorcy.

Tags:

About

View all posts by

POST A COMMENT


*