www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

W jaki sposób dbać o własność intelektualną

Wszystko co kiedykolwiek wymyślił człowiek może być przedmiotem własności intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej obejmuje dwie kategorie: ochrony praw autorskich i własności przemysłowej. Pierwsza z nich to prawa autorskie i prawa pokrewne. Prawa autorskie dotyczą autora, czyli utworów literackich i artystycznych zapisanych, wykonanych oraz nagranych. Prawa pokrewne dotyczą wszystkich ludzi zaangażowanych w rozpowszechnianie, wykonanie i popularyzowanie utworów: artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów, nadawania programów radiowych i telewizyjnych oraz pierwszych wydań. Z kolei własność przemysłowa to wszelkie: wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. Prawa własności przemysłowej są przyznawane przez odpowiedni do tego urząd. W Polsce odpowiedzialny jest za to Urząd Patentowy. Prawa autorskie nie potrzebują składania wniosków do urzędu. Żeby utwór podlegał ochronie praw autorskich powinien spełniać dwa warunki: musi być wytworem indywidualnej pracy twórczej i musi być unikalny. Drugim wymogiem jest zarejestrowanie utworu w jakiejś formie.

patent

Autor: Janet Lindenmuth
Źródło: http://www.flickr.com
Ochrona własności przemysłowej obejmuje: projekty wynalazcze, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne. Wśród projektów wynalazczych wyróżnić można wynalazki (pomysł przełożony na nowe rozwiązanie techniczne), wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografię układu scalonego. Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego skutkuje jego opatentowaniem, co nadaje uprawnienia do wyłącznego wykorzystywania i czerpania korzyści finansowych. Wzory użytkowe dotyczą także rozwiązania technologicznego z akcentem na nowość i przydatność. O ile w patencie główny nacisk kładziony jest na innowacyjność o tyle wzory użytkowe kładą nacisk na funkcjonalność. Przykładem wzoru użytkowego może być: zapalniczka, rower i zamek do drzwi.

Wzory przemysłowe skupiają się głównie na ochronie zewnętrznej postaci wyrobu: kształtu, zdobienia, koloru. Przykładem wzorów przemysłowych mogą być: fasony spodni i sukienek, meble, ozdobne czcionki.

Topografia układu scalonego to ochrona nowatorskiego rozmieszczenia elementów. Jednym z przykładów topografii układu scalonego jest program komputerowy –

Znaki towarowe to znaki graficzne (wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna lub forma przestrzenna), melodia lub sygnał dźwiękowy. Są one na tyle wyjątkowe, że jednoznacznie wiążą się z konkretną marką. Przykładami znaków towarowych mogą być loga firm i hasła reklamowe.

Oznaczenia geograficzne zwracają uwagę na nazwę regionu, miejsca lub kraju. Oznaczenie geograficzne używane jest do podkreślenia przynależności terytorialnej towaru. Przykładem mogą być pierniki toruńskie lub koronki z Koniakowa –

W dobie coraz łatwiejszego rozpowszechniania treści za pomocą technologii, zagadnienie zabezpieczenia praw autorskich oraz własności przemysłowej nie powinna być przez nikogo ignorowana. Ochrona własności intelektualnej nie dotyczy bowiem jedynie wynalazców, autorów utworów a także ich wydawców. Odbiorca kultury nie jest pasywny, ale aktywnie bierze udział we współtworzeniu kultury. Prawa autorskie zabezpieczają również publikacje w sieci przeciętnych obywateli nie dopuszczając do tworzenia plagiatów.

Tags:

About

View all posts by

POST A COMMENT


*