www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

Reorganizacja systemu oświaty jest nieuchronna. Co powinno znaleźć się w nowym programie kształcenia?

Od conajmniej kilkunastu lat mają miejsce gorące rozmowy dotyczące dzisiejszego szkolnictwa. Analizuje się praktycznie wszystkie strony nauczania dzieci i młodzieży. Dywaguje się na temat długości wymaganej edukacji oraz jakości lekcji oferowanych przez podstawówki, gimnazja, licea i technika oraz szkoły zawodowe.

Bardzo często neguje

dziecko w szkole

Autor: www.flickr.com
Źródło: www.flickr.com

się logikę egzystencji gimnazjów, które nie realizują swojej roli i nie klasyfiują uczniów według ich zdolności i wyboru przyszłych placówek edukacyjnych, tak by zagwarantować wszystkim tym grupom optymalny plan nauczania. Oczywistym jest, że powinno się opracować inny zbiór zajęć dla młodzieży uzdolnionej technicznie, a inny dla młodych humanistów. Kwestią, która zajmuje umysły reformatorów jest również postrzeganie przez społeczeństwo szkół zawodowych. Wychowankowie tych placówek bywają uznawani za mniej bystrych niż ich koledzy z liceów czy techników. Tymczasem zyskanie konkretnej profesji może być nie tylko bardziej wymagające niż dyplom ogólniaka i matura, ale także bardziej korzystne. Fachowcy i rzemieślnicy są w dzisiaj na wagę złota, a ich wynagrodzenia często przewyższają wypłaty magistrów.

Szeroko dyskutowanym problemem polskiego systemu edukacji jest ponadto zakres programu kształcenia. Wielu znawców otwarcie krytykuje bazę programową opracowaną dla poszczególnych rodzajów szkół. Najczęściej padającym zarzutem w stosunku do tematyki omawianej na lekcjach jest jej przestarzałość i brak zastosowania w dzisiejszych czasach. Dzieci w przeciągu długich lat swojej edukacji poznają imiona królów praktycznie wszystkich państw Europy, cykl rozwoju tasiemców czy też umiejscowienie złóż surowców naturalnych na każdym z kontynentów.

nowoczesna szkoła

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Są to bez wątpienia ciekawe informacje, ale ich przydatność w dorosłym życiu jest niewielka. Szkole kształcącej ludzi sukcesu potrzeba zajęć praktycznych oraz nowych, bardziej odpowiadających rzeczywistości przedmiotów. Młodzież oraz dzieci powinny od początku poznawać takie pojęcia jak na przykład wystawianie faktur VAT, a konkretniej: cenabiznesu.pl/-vat-2014-nievatowiec-tez-moze-wystawic-fakture. Młodzież musi poznać zasady wolnego rynku, paragrafy prawa handlowego i wiedzieć, czym jest kapitał obrotowy netto (więcej: Cena Biznesu), jak przebiega wystawianie faktur vat i komu naleCena Biznesulnienia z vat. Absolwenci posiadający tego rodzaju wiedzę będą cennym nabytkiem dla rynku pracy. Zanim jednak takie pojęcia pojawią się w szkolnictwie można dużo więcej dowiedzieć się z internetu np. warto zajrzeć tutaj po więcej informacji: zwolnienia z vat.

zwolnienia z vat

Tags:

About

View all posts by

POST A COMMENT


*