www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

Czym jest coaching?

W ostatnim czasie coraz częściej można się spotkać z określeniem „coaching”. Nadal jednak raczej niewielka grupa ludzie zdaje sobie sprawę, co ten zwrot oznacza. Coraz więcej mówi się i pisze o tym zjawisku, podobnie jak coraz większa liczba ludzi wykorzystuje tego rodzaju usługi. Mówiąc ogólnie coaching to zbiór różnorodnych działań, których celem jest rozwój wybranych cech u danej osoby.

pomysł

Autor: Tsahi Levent-Levi
Źródło: http://www.flickr.com

Jednostką coachowaną może być pojedyncza osoba lub więcej osób, przykładowo całe przedsiębiorstwo. Coaching w biznesie jest poza tym jednym a najczęstszych rodzajów coachingu. W biznesie bowiem bardzo ważne jest kładzenie nacisku na umiejętności i osiągnięcia jednostki, które przyczyniają się do powodzenia całej firmy. Ważne jest więc, by zwracać uwagę na odpowiedni rozwój jednostek i zachęcać je do rozwijania własnych umiejętności. O zainteresowaniu tym procesem świadczyć może duża częstotliwość wyszukiwania fraz w rodzaju „coach Warszawa” w Internecie.

Walka ze stresemIstotnym działaniem wiążącym się blisko z coachingiem są rozmaite sposoby przeciwdziałania efektom stresu. Stres jest zjawiskiem współcześnie bardzo powszechnym, a jego zasięg stale wzrasta. Może doprowadzić niekiedy do rozmaitych zaburzeń psychologicznych, a niekiedy też do poważnych schorzeń. Stres najczęściej związany jest z prowadzeniem szkodliwego trybu życia, na czele ze stałym pośpiechem i niewłaściwymi nawykami. Coaching bywa pomocny w wykluczeniu takich nawyków, a przynajmniej w ograniczeniu ich zasięgu. Coach to osoba, która ma za zadanie pomóc klientowi określić, jakie elementy wywołują w nim zdenerwowanie i pomóc z nimi walczyć – dowiedz się.

Różne metody działania
Coaching w standardowym pojmowaniu oparty jest przede wszystkim na bezpośrednim spotkaniu coacha z klientem. Konwersacja taka w dużej mierze oparta jest na pytaniach, które pomagają klientowi dojść do odpowiednich wniosków. Niezwykle istotne w coachingu jest to, by takie rozmowy odbywały się w dobrej, pełnej wzajemnego zrozumienia atmosferze. W takich warunkach klient jest bardziej zrelaksowany i skory do szczerych odpowiedzi na pytania. Ostatnio stworzono również sposoby o bardziej nowoczesnym charakterze. Rozmowy coachingowe przebiegają na przykład za pośrednictwem Internetu, przy pomocy aplikacji Skype.

Tags:

About

View all posts by

POST A COMMENT


*