www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

Szkolenia dla pielęgniarek – kilka słów odnośnie specjalizacji z pielęgniarstwa operacyjnego

Urządzenia
W zawodzie pielęgniarki z całą pewnością ważną rolę odgrywają szkolenia, dzięki którym osoba wykonująca ten zawód może być na bieżąco z nowymi metodami leczenia oraz przepisami w tej dziedzinie.

Pielęgniarki mają szansę korzystania ze szkolenia specjalistycznego, a konkretnie uzyskania specjalizacji z pielęgniarstwa operacyjnego, która stwarza nowe możliwości zawodowe.
Szkolenia dla pielęgniarek sprawdź szkolenia dla pielęgniarek z pielęgniarstwa operacyjnego polegają na przygotowaniu pielęgniarki/pielęgniarza do osiągnięcia specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, w tym do pełnienia roli lidera zespołu i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej, uczestniczenia w projektowaniu oraz prowadzeniu kształcenia zawodowego w obszarze pielęgniarstwa operacyjnego. W celu dopuszczenia do członkostwa w owym szkoleniu, pielęgniarz/pielęgniarka musi wykazać się poświadczonym dokumentem minimum 2-letnim stażem pracy w zawodzie. Czas realizacji kształcenia to od 18 do 24 miesięcy.
Urządzenia
Autor: Neil Turner
Źródło: http://www.flickr.com
Opisywana specjalizacja więcej info uprawnia pielęgniarza/pielęgniarkę między innymi do następujących zadań: przygotowanie sali operacyjnej, sprzętu medycznego itd.

, zabezpieczenie i przekazanie materiału biologicznego do analiz, wybór preparatów do dezynfekcji, pakowanie sprzętu w zależności od konkretnej metody sterylizacji, nadzór nad pracą personelu w obszarze realizacji procedur higienicznych, kontrola nad zgodnością narzędzi i dodatkowego materiału przed oraz po zamknięciu jam ciała, wdrażanie wiedzy naukowej potrzebnej do praktyki pielęgniarki operacyjnej.

Tags:

About

View all posts by

POST A COMMENT


*