www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

architektura’

Jak nauczyć się rysować?

rysowanie
Zdolności plastyczne to cecha, którą ma niewielu ludzi. Jest on częściowo przymiotem wrodzonym, ale w zdecydowanej części jest do wypracowania. Podobnie wygląda kwestia z talentem muzycznym; dobry słuch jest cechą zdecydowanie wrodzoną, natomiast poprawnej gry na instrumencie może się nauczyć prawie każda osoba, o ile poświęci na ten cel właściwą ilość czasu.