www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

dyktanda’

Korepetycje z języka polskiego

Dzieci w szkole, nauka
Jednym z najbardziej znaczących przedmiotów, wykładanych w polskich szkołach jest język ojczysty. Jest przy tym przedmiotem, na który przeznacza się bardzo wiele lekcji, tak samo jak przykładowo na matematykę. W pierwszych latach edukacji przedmiot pozwala na pogłębianie i trenowanie zdobytych zdolności czytania i pisania. Znaczny nacisk kładzie się w tym czasie na ortografię i nauczanie zasad gramatycznych języka polskiego.