www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

fizyka’

Zawód nauczyciela w stolicy. Czy się opłaca?

korepetytor w pracy
Szkoła generalnie jest placówką, w której wszystkich uczniów obejmuje taki sam materiał do nauczenia się. Często bywa jednak, że grupa uczniów nie nadąża z uczeniem się prezentowanego materiału. W niektórych przypadkach wystarcza poświęcenie większej ilości czasu na rozumienie wiadomości w domu i przykładowo robienie większej liczby zadań w celu przećwiczenia. Nierzadko jednak tego rodzaju sposoby nie wystarczają. W tego rodzaju przypadkach konieczna jest osoba, która dodatkowo wyłoży określony materiał i pod okiem której uczeń będzie mógł trenować rozwiązywanie zadań i być pewnym, że wykonuje je poprawnie.