www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

gimnazjaliści’

Egzaminy, testy w szkołach

Aktualny system szkolnictwa w znaczny sposób różni się od tego, który obowiązywał przykładowo jeszcze pół wieku temu. Zmieniły go rozmaite reformy i nowe przepisy. Jedną z bardziej charakterystycznych zmian było na przykład przywrócenie gimnazjów, co było związane ze skróceniem okresu nauki w szkole podstawowej o dwa lata. Z kolei w liceach ogólnokształcących skrócono okres nauki z czterech lat do trzech. Zmianie uległy również reguły odbywania się niektórych egzaminów, utworzono również pewną liczbę nowych.