www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

język polski’

Współczesny egzamin maturalny

egzamin z angielskiego
W dzisiejszych czasach egzamin maturalny przebiega zgoła inaczej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zmienił się zakres tematów, które do tego testu powinno się umieć, jak również system nauczania do egzaminu maturalnego. Wynika to na przykład z reformy edukacji, która utworzyła szkoły gimnazjalne, a do tego skróciła czas nauki w szkołach ponadgimnazjalnych o rok.

Polski dla gości zza granicy

nowoczesna szkoła
Parę lat temu zakończono testy lingwistyczne, z których płynie wniosek, że polski jest jednym z najbardziej trudnych do opanowania języków na współczesnym globie. To nie dziwota. Być może Polakom to wszystko wydaje się absurdalne, jednak by uzyskać godną uznania opinię, należy zapytać obcokrajowca. Pomyślmy głębiej – jaka mowa posiada tak zawiłą liczbę przypadków? W jakim języku jest tyle niuansów ortograficznych? Tak samo zawiły jest tylko język chiński. Co kuriozalne, rezultaty testów dojrzałości i badania naukowców mówią, że często nawet sami mieszkańcy Polski nie umieją dobrze posługiwać się polskim.

Szybka nauka języka polskiego

Wielu ludzi z różnych krajów świata jest zdania, że polszczyzna jest jednym z trudniejszych języków na Ziemi. Bierze się to zarówno z trudnych zasad gramatycznych, jak i z wymowy, która cudzoziemcom przysparza wielu kłopotów. Także samym Polakom czasami trudno jest do końca opanować niektóre reguły gramatyczne czy zapis i wymowę części słów. Kłopotliwa bywa ilość przypadków, która w tym języku jest wyjątkowo duża.