www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

język polski’

Polski dla gości zza granicy

nowoczesna szkoła
Parę lat temu zakończono testy lingwistyczne, z których płynie wniosek, że polski jest jednym z najbardziej trudnych do opanowania języków na współczesnym globie. To nie dziwota. Być może Polakom to wszystko wydaje się absurdalne, jednak by uzyskać godną uznania opinię, należy zapytać obcokrajowca. Pomyślmy głębiej – jaka mowa posiada tak zawiłą liczbę przypadków? W jakim języku jest tyle niuansów ortograficznych? Tak samo zawiły jest tylko język chiński. Co kuriozalne, rezultaty testów dojrzałości i badania naukowców mówią, że często nawet sami mieszkańcy Polski nie umieją dobrze posługiwać się polskim.

Szybka nauka języka polskiego

Wielu ludzi z różnych krajów świata jest zdania, że polszczyzna jest jednym z trudniejszych języków na Ziemi. Bierze się to zarówno z trudnych zasad gramatycznych, jak i z wymowy, która cudzoziemcom przysparza wielu kłopotów. Także samym Polakom czasami trudno jest do końca opanować niektóre reguły gramatyczne czy zapis i wymowę części słów. Kłopotliwa bywa ilość przypadków, która w tym języku jest wyjątkowo duża.

Współczesny egzamin maturalny

egzamin z angielskiego
Obecnie egzamin maturalny wygląda zgoła inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Zmienił się zakres wiadomości, które do tego egzaminu powinno się opanować, a także system nauczania do egzaminu maturalnego. Bierze się to na przykład z reformy edukacji, która wprowadziła gimnazja, a do tego skróciła czas nauki w liceum o rok.