Rzeczywista królowa nauk

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Treścią określonej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak konotacja nazwy. Jej swoistym przeciwieństwem jest denotacja, jaka odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wtedy pod lupę całkowity zbiór powiązanych desygnatów pewnej nazwy. Konotowane są szczególnie cechy, jakimi wyróżnia się określona nazwa. Jest to pewnego rodzaju ujednolicenie, jakie opiera się na dokładnie określonych zasadach. Za konotację każdy odbiorca powinien uznać zespół pewnych, klarownych cech, które odnoszą się do desygnatu.

książka

Źródło: www.morguefile.com

Fundament logiki stanowią zależności między wyrażeń, które są wyrażane w postaci podobnej do działań matematycznych.

W dzisiejszych czasach dostęp do aktualnych danych jest niesamowicie istotny, więc sprawdź wpis ze strony, gdyż mówi on o pokrewnej kwestii.

Wyrażenie przybiera zarówno formę słowną, jak i matematyczną. Ważne, żeby ocenić, czy dane wyrażenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero wówczas można rozważać zależności między zdaniami składowymi. Jedną z najważniejszych zależności w logice jest koniunkcja logiczna, zwana także iloczynem logicznym. Koniunkcja jest prawdziwa wówczas, gdy obie części składowe są prawdziwe. Można to przedstawić z wykorzystaniem dowolnego wyrażenia, gdzie iloczyn zastępuje spójnik „i”. Jeśli jedno ze zdań składowych nie będzie prawdziwe, wtedy całe zdanie także będzie fałszywe.

Niezwykle ważną rolę w nauce takiej jak logika pełni negacja. Rozmaite nazwy można negować. Biorąc pod lupęstałe logiczne, np. negowania oraz to w jaki sposób wciela się ją w życie, można stwierdzić, że określona nazwa podlega zaprzeczeniu. W logice możemy użyć tzw. potrójnej, jak również i podwójnej – to znaczy klasycznej negacji. Stół i nie-stół to dwie nazwy, jakie zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół znaczyłby nie-stół, idąc tym tropem. Niezwykle istotny w każdej nazwie jest desygnat, to znaczy przedmiot, którego dotyczy dana nazwa.

Wykorzystanie w praktyce

Przez odbiorców w logice muszą być brane pod uwagę nie tylko desygnaty, ale przede wszystkim różne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą rozmaite poduszki, jakie tylko odbiorca może sobie wyobrazić. Biorąc pod uwagę funkcję taką jak konotacja, wskazać trzeba pewien zespół cech. Musi być on niezbędny do całkowitego określenia danej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć określony przedmiot odbiorcy. Więcej o logice na .

About

View all posts by

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*