Większość nauk ścisłych, jak i humanistycznych, wywodzi się z logiki

Panuje powszechna opinia, że to matematyka jest „królową nauk”, wiele osób traci jednak styczność z tą dziedziną nauki w późniejszych etapach przyswajania wiedzy. Większa część głównych dyscyplin naukowych, zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych, wywodzi się z logiki. Logika jest głównym instrumentem prowadzenia badań wykorzystywanym zarówno przez matematyków, informatyków, jak i filozofów. Jest to jednocześnie jedyny przedmiot, który występuje na każdym kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Humaniści poznają logikę od strony filozoficznej, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu zdań, natomiast studenci kierunków ścisłych doskonalą swoje zdolności w logice matematycznej, w której największą rolę pełni udowadnianie twierdzeń.

Podstawy:

książka

Źródło: www.morguefile.com

Fundament logiki stanowią zależności między zdaniami, które są wyrażane w formie przypominającą działania matematyczne. Wyrażenie może przybrać zarówno postać wyrazową, jak i matematyczną. Istotne, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero wówczas można rozpatrywać zależności między zdaniami składowymi.

Masz uczucie, że podobne posty rozjaśniają Ci dokładniej tę sprawę? Jeśli tak sądzisz, zobacz w tekście (https://dentistree.pl/) inny tego rodzaju punkt widzenia.

Jedną z najważniejszych zależności w tej nauce jest koniunkcja logiczna, nazywana także iloczynem logicznym. Iloczyn ten jest prawdziwy wtedy, gdy obie części składowe są prawdą.

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z tego tematu? Chcemy pomóc. Musisz wejść na kolejną witrynę i tam dowiedz się więcej usg jamy brzusznej gazy w jelitach informacji.

Można to zaprezentować za pomocą dowolnie wybranego zdania, gdzie iloczyn reprezentuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wtedy całe zdanie też będzie fałszywe.

Zastosowanie w praktyce:

Wielu ludzi uważa, że logika jest trudnym sposobem wyrażania zjawisk prostych. Znajduje to jednak swoje uzasadnienie praktyczne, logika jest narzędziem szeroko wykorzystywanym przykładowo przez specjalistów pracujących nad sztuczną inteligencją. Zaszczepienie sztucznemu umysłowi zasadniczych prawd, które dla przeciętnego człowieka wydają się oczywiste, jest ogromnie czasochłonnym i żmudnym zadaniem. Urządzenie obdarzone sztuczną inteligencją oprócz logicznego wartościowania informacji uzyskanych z otoczenia, musi być w stanie wykonać zaawansowane operacje.

Jak się bowiem okazuje, powtórzenie schematu ludzkiego rozumowania jest czynnością bardzo trudną i wymaga nakreślenia od podstaw wszelkich zależności, takich jak zaprezentowany już iloczyn logiczny, czy implikacja. W praktyce oznacza to wprowadzanie bardzo wielu zdań do pamięci urządzenia i dopisywanie do nich wartości w kategorii „prawda” i „fałsz”.

About

View all posts by

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*