www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

Kilka słów o geodezji

Proces podziału gruntu zawiera w sobie podział danego gruntu na części, co następuje poprzez ustalenie granic podziału oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, która jest wymagana przez prawo – zajmuje się tym geodezja.

Dzisiaj geodezja dzieli się na 2 podstawowe działy. A więc wyróżnić trzeba geodezję niższą, która charakteryzuje się tym, że tu wszelkie pomiary wykonuje się na płaszczyznach małych, których promień nie może przekraczać 15,6 km.

Jeśli ten tekst jest dla Ciebie interesujący to sprawdź serwis (https://www.autoonline.pl/kariera.html), w którym znajdziesz podobne informacje. One z pewnością będą dla Ciebie przydatne.

Geodezja wyższa, to dyscyplina o pomiarach, które występują na obszarach dużych, o całkowitej powierzchni ponad 750 kilometrów kwadratowych. Czasami można spotkać się jeszcze z innymi podziałami, ale nie wszyscy uznają je za ważne – pełen artykuł.

– przygotowanie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, podejmowanej przez odpowiedni organ administracji,

– okazanie nowych granic stronom biorącym udział w postępowaniu,


Wyświetl większą mapę

Proces podziału możne być przeprowadzony w dwóch trybach postępowania. Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, dotyczący gruntów budowlanych i opierający się o decyzję organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, w przypadku którego decyzja administracyjna jest zbędna, a podstawę stanowi dokumentacja podziałowa – zobacz na .

Tags:

About

View all posts by

POST A COMMENT


*