Kilka słów o geodezji

Proces podziału gruntu zawiera w sobie podział danego gruntu na części, co następuje poprzez ustalenie granic podziału oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, która jest wymagana przez prawo – zajmuje się tym geodezja.

Dzisiaj geodezja dzieli się na 2 podstawowe działy. A więc wyróżnić trzeba geodezję niższą, która charakteryzuje się tym, że tu wszelkie pomiary wykonuje się na płaszczyznach małych, których promień nie może przekraczać 15,6 km. Geodezja wyższa, to dyscyplina o pomiarach, które występują na obszarach dużych, o całkowitej powierzchni ponad 750 kilometrów kwadratowych. Czasami można spotkać się jeszcze z innymi podziałami, ale nie wszyscy uznają je za ważne – pełen artykuł.

– przygotowanie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, podejmowanej przez odpowiedni organ administracji,

– okazanie nowych granic stronom biorącym udział w postępowaniu,


Wyświetl większą mapę

Proces podziału możne być przeprowadzony w dwóch trybach postępowania.

Potrzebny będzie Ci link do witryny (www.kancelariajtt.pl/odszkodowanie-i-zadoscuczynienie-szczecin/), który będzie miał masę skrupulatnych wiadomości? Namawiamy zatem do naszej nowej strony.

Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, dotyczący gruntów budowlanych i opierający się o decyzję organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, w przypadku którego decyzja administracyjna jest zbędna, a podstawę stanowi dokumentacja podziałowa – zobacz na .

About

View all posts by

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*