www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

klasyfikacje’

Kilka słów o geodezji

stara mapa geodety
Procedura podziału nieruchomości zawiera w sobie podział danego gruntu na części, co następuje poprzez ustalenie granic podziału oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wymaganej przepisami – zajmuje się tym geodezja.