www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

korepetytor’

Dlaczego warto zapisać dzieci na zajęcia pozaszkolne?

pływalnia
Dowiedziono wiele razy, że najbardziej wskazanym wiekiem na zgłębianie swoich zainteresowań i poznawanie talentów jest początkowy etap szkoły podstawowej. W tym czasie uczniowie mają dużo czasu z uwagi na to, że zwykle lekcje kończą o wczesnej godzinie, a prac domowych nie ma tak wiele jak na późniejszych etapach. Wtedy właśnie dobrze jest posłać dziecko na różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Powinno się jednak pamiętać, by wszystkie decyzje podejmować zgodnie z wolą i chęciami dziecka.

W jaki sposób doskonale przygotować się do zdania matury z matematyki?

matematyka
Trzy lata temu maturzyści wreszcie musieli obowiązkowo zdawać na egzaminie matmę. Ciężko obiektywnie powiedzieć, że decyzja o ponownym wprowadzeniu królowej nauk miała dużo sensu, zdania są podzielone, ale prawda jest taka, iż uczeń, który chce dostać świadectwo maturalne nie powinien opuścić matmy. Można się nieco buntować, lecz najbardziej znaczące jest to by nigdy nie sądzić, że nagle matma przestanie być obowiązkowa. W szczególności, iż przecież bardzo często ów przedmiot jest niezmiernie pomocny.