www.empiktv.com

Dowiedz się więcej…

kształcenie’

Dla kogo nauka na kierunku dziennikarstwo?

studia
Kierunek Politologia to propozycja dla tych, którzy chcieliby decydować o przyszłości swojej i otoczenia, włączając się w życie społeczno-gospodarcze, dla zainteresowanych procesami społecznymi, ekonomicznymi oraz politycznymi w naszym kraju a także na świecie, dla ludzi spostrzegających rolę współczesnej komunikacji społecznej w działaniu firm i instytucji, dla przyszłych pracowników mediów i reklamy.

W drodze ku perfekcji załóg finansowych

nauka - fotka

Sytuacja w sektorze bankowym modyfikuje się z dnia na dzień. Imponujący rozwój nowych technologii informatycznych, zalew rozwiązań o charakterze regulacyjnym czy też wyzwania o zakresie makroekonomicznym – wszelkie te zjawiska w dosadny sposób potwierdzają jedną prawdę: by nadążyć za rzeczywistością, bankowiec musi kształcić się ustawicznie.

Szkoła prowadząca kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego

uczniowie na zajęciach lekcyjnych
Jeśli zwrócimy uwagę na to, jakie możliwości dać może kurs maturalny, przyznać powinno się niezwykle szerokie pole manewru z tym związane. Przyszli maturzyści są stuprocentowo świadomi znacznego stresu czy potężnej rywalizacji, gdy chodzi o możliwość dostania indeksu na renomowanej uczelni, na wyjątkowo obleganych, przyszłościowych kierunkach. Z tego też powodu gremialnie decydują się na uczestniczenie w różnego typu zajęciach fakultatywnych. Otwieranie się przed młodymi ludźmi kolejnych drzwi naukowych jest bardzo znaczące.

Informatyka – specjalizacja z przyszłością

nauka
Informatyka oraz związany z nią przemysł są dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami wiedzyoraz techniki. Ciągle rośnie zapotrzebowanie na fachowców, umożliwiających przedsiębiorstwom konkurencyjność i wprowadzanie nowych rozwiązań. Równorzędnie ze wzrostem znaczenia informatyki we współczesnej gospodarce, rośnie zainteresowanie tym kierunkiem studiów wśród absolwentów szkół średnich.